15.9.12

"Перо от пеликан" или случването на една книга...Проектът „Перо от пеликан” е съвместна инициатива на Ирина Папанчева и Зорница Москова и започва с обосновката на един отказ. Известно издателство отказва да публикува романа „Перо от пеликан” на Ирина Папанчева поради „ниски продажби” на предходните й книги в търговската му мрежа. Текстът не играе роля за вземането на това решение, защото не е бил прочетен. Така се ражда проектът „Перо от пеликан”. Той представя творбата по нестандартен начин. В течение на три месеца (юни-август 2012 г.) читателите ще имат възможност директно да преживяват романа и да взаимодействат с него. Това ще стане чрез реализирането на следните дейности:Визуална интерпретация на Мирела Караджова за "Перо от пеликан"

Видео интерпретация на "Перо от пеликан" 
от Мирела Караджова и Борислав Пенков


No comments:

Post a Comment