3.3.14

Mirella Ka. about the Oscars 2014


Филмът "Гравитация" бе отличен със 7 награди "ОСКАР" !
Една от които за "Най-добри визуални ефекти"! 
Никой ли не забеляза, че през целия филм косата на Сандра Бълок е напълно статична ?!
Въпреки безкрайните и мятания в безтегловност във всички посоки, ни косъм не помръдва ! 
ОСКАР за "най-добри визуални ефекти" !
Освен статуетките, златна е и логиката холивудска !
Само ще добавя VIVE LE CINEMA FRANÇAIS!

* Създателите на филма можеха де се посъветват със следното видео. "Gravity" has been honored with 7 awards "Oscar" !
One of which is for "Best Visual Effects" !
Has not anyone noticed that throughout the film Sandra Bullock's hair stands static ?!
Despite the endless actress "flying" upside down, her hair does not move even for a second !
Oscar for "Best Visual Effects" !
Besides the statuettes, gold is the logic of Hollywood ...
I'll only say "VIVE LE CINEMA FRANÇAIS!".

* Those who have made the movie should have been watched this video.

No comments:

Post a Comment